VISA

Hướng dẫn thủ tục làm visa đi các nước Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc, ...

Thủ tục visa Châu Âu

Thủ tục visa Châu Âu

2019-11-11

Hướng dẫn giấy tờ cần thiết nộp xin visa Châu Âu

Thủ tục visa Hàn Quốc

Thủ tục visa Hàn Quốc

2019-11-09

Hướng dẫn thủ tục xin visa Hàn Quốc

Thủ tục visa Nhật

Thủ tục visa Nhật

2019-11-09

Hướng dẫn giấy tờ cần nộp xin visa Nhật Bản